Eindejaarsinterview Peter van Lent – terugblikken én vooruitkijken

Traditiegetrouw zijn de feestdagen hét moment voor evaluatie. Hoe zag het afgelopen jaar eruit en met welke doelen gaan we 2020 in? We stelden onze vragen, zo vlak voor het kerstdiner, aan Peter van Lent!

Peter, vertel eens hoe 2019 er voor Digisource uitzag!
“Het was een enerverend jaar! Zoals we al voorspelden, bleek dit jaar hét moment voor het kleiner MKB om servers te vervangen en over te stappen naar de Cloud. We hebben hiervoor veel projecten tot een goed einde gebracht. Uiteraard is het belangrijk om hiervoor voldoende, gekwalificeerde mensen in het team te hebben. Dit jaar stond daarom ook gedeeltelijk in het teken van het werven van talent en het uitbouwen van ons team. Verder zijn we erg druk geweest met onze ISO27001-certificering, waarmee we voldoen aan hoge eisen op het gebied van informatiebeveiliging rondom alle gegevens die wij beheren en verwerken.”

Waar ben je uiteindelijk het meest trots op?
“Dat zijn eigenlijk twee zaken. Enerzijds op het team, dat ook onder hogere druk samen bleef werken om alle vraagstukken tot een goed einde te brengen. Ik ben ontzettend blij met hun inzet en betrokkenheid! Anderzijds ben ik heel erg trots op onze ISO 27001-certificering, die we vooral dankzij Remco van Lent en Martin van der Meer hebben behaald. Het spreekt voor zich dat we altijd zorgvuldig met gegevens van klanten omgaan, maar het is wel belangrijk dat we dit ook kunnen aantonen. Het is zeker niet eenvoudig om deze certificering te verkrijgen, de eisen zijn erg hoog. Zonder grote aanpassingen hebben we dit volbracht, dat maakt me echt trots!”

Hoe gaat volgend jaar eruitzien?
“De transitie naar de Cloud zal volgend jaar nog doorlopen, ik verwacht dat we nog een aantal organisatie hiermee gaan helpen. Verder blijft security een belangrijk onderwerp. Rondom de introductie van de AVG ontstond er een hype rondom dit thema, maar inmiddels merk je dat het weer iets meer naar de achtergrond is verdwenen. Dit terwijl iedereen hiermee te maken gaat krijgen, alleen de impact en het moment zijn nog onbekend. Wij gaan daarom weer flink inzetten op bewustwording en het beveiligen van onze klanten. Soms zit dit in kleine zaken, zoals rechtenbeheer, maar soms is het tijd voor een nieuw systeem zoals Windows 10 of een moderne firewall. We gaan nu eerst genieten van de feestdagen, maar kijken met veel plezier uit naar 2020!”

Comments are closed.